حس غريب زندگي
Tuesday, September 02, 2003

"روى صورت هاى ما تبخير مى‌شد شب
و صداى دوست مى‌آمد بگوش ."


وقتى با خوش سرودترين پرنده همسفر بشى
سفرت بر فراز آبگيرى فرو دست مي‌تونه موندنى‌ترين پرواز باشه...
........................................................................................

Home