حس غريب زندگي
Sunday, December 06, 2009

جوانه های دستان خواهران و برادرانم را در سرمای بیرحم و زمستانی آخر پائیز به گرمی تابستان و سبزی بهار گره می زنم ! و به بار نشستن و شکفتن گلهای امیدشان را به دعا می نشینم ! خدا قوت


بچه ها ، در این سرما جانشان را به دست گرفته و به خیابان می روند ! من اما اینجا داخل چهار دیواری امن م در محاصره ای گرم و نرم نشسته ام و برای همدردی بحر طویل می نویسم

دلم گرفته و باز نمی شود
........................................................................................

Home