حس غريب زندگي
Monday, November 30, 2009

وبلاگ خوندن رو دوست دارم . ولی وبلاگ نوشتن رو بیشتر دوست دارم ! وقتی یه وبلاگ خوب می خونم حسودیم می شه به پشتکاری که ندارم ! دلم برای همه حرفهای نگفته می سوزه........................................................................................

Home