حس غريب زندگي
Tuesday, May 09, 2006

یک آیه قرآن هست که می‌گه : « به خدا توکل می‌کنم و به این کفایت می‌کنم که خداوند وکیل من باشد .»
خیلی حال می‌ده ها ! بعضي اوقات اصلاً لازم هم هست ؛ خدایی داشته باشی که «خدا» باشه و بهش وکالت تام بِدی ، و خیالت راحت باشه که طرف حساب‌ت خودِ خودشه .........................................................................................

Home