حس غريب زندگي
Thursday, February 24, 2005

تقدیر، ارباب مردمان ترسوست و برده مردمان شجاع. (بزرگمهر)

از وبلاگ مازیار........................................................................................

Home